Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale i Poradni Kardiologicznej, Endokrynologicznej, Izbie Przyjęć, pełnienienie dyżurów M/9/15/2021

termin składania ofert:

16.08.2021.

Pliki

        Znak sprawy: M/9/15/2021                                                                        

                               Szczecin, 24.08.2021r.     

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY ZŁOŻONE:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza oraz koordynowanie  pracą Oddziału Kardiologii

a/  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza

b/ koordynowanie pracą oddziału Kardiologii

OFERTA NR 1 – RYSZARD RZEUSKI

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Endokrynologii

OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA

OFERTA NR 4 – AGNIESZKA KAŹMIERCZYK-PUCHALSKA

OFERTA NR 5 – MARCIN MACHAJ

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej/ Endokrynologicznej*

w Poradni Kardiologicznej:

OFERTA NR 1 – RYSZARD RZEUSKI

w Poradni Endokrynologicznej:

OFERTA NR 4 – AGNIESZKA KAŹMIERCZYK-PUCHALSKA

 

Zadanie IV

udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez UZ

a/ porada/konsultacja/badanie w Poradni endokrynologicznej na rzecz RWKL

OFERTA NR 4 – AGNIESZKA KAŹMIERCZYK-PUCHALSKA

 

b/ porada/konsultacja/badanie wraz z opisem EKG w zakresie ……w Poradni …… na rzecz RWKL

brak ofert

 

c/ porada/konsultacja/badanie w Poradni endokrynologicznej na rzecz Medycyny Pracy

OFERTA NR 4 – AGNIESZKA KAŹMIERCZYK-PUCHALSKA

 d/ porada/konsultacja/badanie wraz z opisem EKG w zakresie ..w Poradni …na rzecz Medycyny Pracy

brak ofert

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych  oraz pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Szpitalnych

 1/ Oddział Chorób Wewnętrznych dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Endokrynologii i Dermatologii

OFERTA NR 1 – RYSZARD RZEUSKI

OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA

OFERTA NR 3 – EDYTA CZYŻYCKA-PANKOWSKA

OFERTA NR 6 – EWA LEWANDOWSKA

 2/  Izba przyjęć

 a) udzielanie świadczeń zdrowotnych

OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA

OFERTA NR 3 – EDYTA CZYŻYCKA-PANKOWSKA

OFERTA NR 6 – EWA LEWANDOWSKA

 b) pełnienie dyżuru 

OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA

OFERTA NR 3 – EDYTA CZYŻYCKA-PANKOWSKA

OFERTA NR 6 – EWA LEWANDOWSKA

OFERTA NR 7 – WITOLD WITKOWSKI

 3/  Oddział Chorób Wewnętrznych dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Endokrynologii i Dermatologii łączony z Izbą Przyjęć

OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA

OFERTA NR 3 – EDYTA CZYŻYCKA-PANKOWSKA

OFERTA NR 6 – EWA LEWANDOWSKA

OFERTA NR 7 – WITOLD WITKOWSKI

 Zadanie VI

udzielanie świadczeń medycznych osobom doprowadzonym przez funkcjonariuszy służb w zakresie wykonywania  badania lekarskiego osobie doprowadzonej do Izby Przyjęć i przewidzianej do umieszczenia w pomieszczeniu przeznaczonym  dla osób  zatrzymanych, wydania zaświadczenia o braku lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych oraz wypisaniu recepty na niezbędne leki

OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA

 Zadanie VII

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza oraz koordynowanie pracą Izby Przyjęć

OFERTA NR 7 – WITOLD WITKOWSKI

 OFERTY ODRZUCONE/WYCOFANE:

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Endokrynologii

OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA

 

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych  oraz pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Szpitalnych

1/ Oddział Chorób Wewnętrznych dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Endokrynologii i Dermatologii

OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA

 2/  Izba przyjęć

 a) udzielanie świadczeń zdrowotnych

OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA

b) pełnienie dyżuru 

OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA

 3/  Oddział Chorób Wewnętrznych dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Endokrynologii i Dermatologii łączony z Izbą Przyjęć

OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA

 

Zadanie VI

udzielanie świadczeń medycznych osobom doprowadzonym przez funkcjonariuszy służb w zakresie wykonywania  badania lekarskiego osobie doprowadzonej do Izby Przyjęć i przewidzianej do umieszczenia w pomieszczeniu przeznaczonym  dla osób  zatrzymanych, wydania zaświadczenia o braku lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych oraz wypisaniu recepty na niezbędne leki

OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA

 

Uzasadnienie: OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA została wycofana przez Oferenta.

 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

 Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza oraz koordynowanie pracą Oddziału Kardiologii

a/  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza

b/ koordynowanie pracą oddziału Kardiologii

OFERTA NR 1 – RYSZARD RZEUSKI

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Endokrynologii

OFERTA NR 4 – AGNIESZKA KAŹMIERCZYK-PUCHALSKA

OFERTA NR 5 – MARCIN MACHAJ

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej/ Endokrynologicznej*

w Poradni Kardiologicznej: OFERTA NR 1 – RYSZARD RZEUSKI

w Poradni Endokrynologicznej: OFERTA NR 4 – AGNIESZKA KAŹMIERCZYK-PUCHALSKA

 
 Zadanie IV

udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez UZ

a/ porada/konsultacja/badanie w Poradni endokrynologicznej na rzecz RWKL

OFERTA NR 4 – AGNIESZKA KAŹMIERCZYK-PUCHALSKA

 

c/ porada/konsultacja/badanie w Poradni endokrynologicznej na rzecz Medycyny Pracy

OFERTA NR 4 – AGNIESZKA KAŹMIERCZYK-PUCHALSKA

 

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych  oraz pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Szpitalnych

 

1/ Oddział Chorób Wewnętrznych dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Endokrynologii i Dermatologii

OFERTA NR 1 – RYSZARD RZEUSKI

OFERTA NR 3 – EDYTA CZYŻYCKA-PANKOWSKA

OFERTA NR 6 – EWA LEWANDOWSKA

 

2/  Izba przyjęć

 a) udzielanie świadczeń zdrowotnych

OFERTA NR 2 – JOANNA HELENA OBŁOZA

OFERTA NR 3 – EDYTA CZYŻYCKA-PANKOWSKA

OFERTA NR 6 – EWA LEWANDOWSKA

b) pełnienie dyżuru 

OFERTA NR 3 – EDYTA CZYŻYCKA-PANKOWSKA

OFERTA NR 6 – EWA LEWANDOWSKA

OFERTA NR 7 – WITOLD WITKOWSKI

 

3/  Oddział Chorób Wewnętrznych dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Endokrynologii i Dermatologii łączony z Izbą Przyjęć

OFERTA NR 3 – EDYTA CZYŻYCKA-PANKOWSKA

OFERTA NR 6 – EWA LEWANDOWSKA

OFERTA NR 7 – WITOLD WITKOWSKI

 

Zadanie VII

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza oraz koordynowanie pracą Izby Przyjęć

OFERTA NR 7 – WITOLD WITKOWSKI

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

                                                                      KOMENDANT

                                                                                          płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO     

 

Szczecin, 27.07.2021r.    

 

 dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – znak sprawy M/9/15/2021

 Udzielający Zamówienia informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostaje wprowadzone dodatkowe zadanie:

 Zadanie VII

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza oraz koordynowanie pracą Izby Przyjęć

 W związku z powyższym modyfikacji ulega Ogłoszenie, SWKO, Załącznik nr 1 do SWKO.

 
 

Załączniki :

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT po modyfikacji

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT po modyfikacji

Załącznik nr 1 do SWKO - FORMULARZ OFERTY po modyfikacji

                                                                 KOMENDANT

                                                                                      wz płk mgr Krzysztof JURKOWSKI     

 

Pliki do pobrania (27.07.2021):

  1. informacja o modyfikacji M 9 15 2021
  2. ogłoszenie o konkursie M 9 15 2021 po modyfikacji z dn. 27.07.2021
  3. SWKO M 9 15 2021 po modyfikacji z dn. 27.07.2021
  4. załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 9 15 2021 po modyfikacji z dn. 27.07.2021

Pliki do pobrania (20.07.2021):

  1. Ogłoszenie o konkursie M 9 15 2021
  2. SWKO M 9 15 2021
  3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 9 15 2021
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2021-07-20, :12:46:57

Czas modyfikacji: 2021-08-25, :15:12:11

Ilość odsłon: 369