Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale i Poradni Kardiolologicznej,OIOM i Izbie Przyjęć M/7/12/2019

termin składania ofert:

21.05.2019.

Pliki

     Znak sprawy: M/7/12/2019

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

Oferty najkorzystniejsze:

Zadanie I

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Oferta nr 2 – Monika Mazurek

 Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć oraz pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Izbie Przyjęć

Oferta nr 1 – Edyta Czyżycka- Pankowska

Z wybranymi Oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 Zadania unieważnione:

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Kardiologii i Poradni Kardiologicznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach, sporządzanie orzeczeń na rzecz innych podmiotów wskazanych przez Szpital oraz pełnienie dyżurów stacjonarnych

 W związku z tym, że na zadanie  II  nie wpłynęła żadna oferta  zadanie zostało unieważnione.

                                                                                 

Komendant

płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

Pliki do pobrania:

  1. ogloszenie o konkursie M 7 12 2019
  2. SWKO M 7 12 2019
  3. zalacznik nr 1 - Formularz oferty M 7 12 2019
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2019-05-14, :11:31:52

Czas modyfikacji: 2019-05-24, :10:43:08

Ilość odsłon: 672