Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale kardiologii, Poradni kardiologicznej, Poradni ginekologiczno-położniczej, Pracowni Radiologii oraz pełnienie dyżurów w Izbie Przyjęć i Oddziałach – M/24/18/2022

termin składania ofert:

23.11.2022.

Pliki

                                            Szczecin, 28.11.2022r.

Marketing.5330.3.7.2022

Znak sprawy: M/24/18/2022

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie kardiologii w Oddziale Kardiologii, udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala oraz koordynowanie  pracą Oddziału Kardiologii zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

 oferta nr 4 – Ryszard Rzeuski

 Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie kardiologii w Oddziale Kardiologii oraz udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

 oferta nr 5 – Sławomir Szabowski

 Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Kardiologicznej oraz udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

 oferta nr 4 – Ryszard Rzeuski

  • oferta nr 5 – Sławomir Szabowski

 Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala, udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez  Udzielającego Zamówienia oraz koordynowanie pracą Poradni Ginekologiczno-Położniczej zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

 oferta nr 2 – Magdalena Woźniak

 Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Szpitalnych

 oferta nr 6 – Joanna Obłoza

  • oferta nr 7 – Edyta Czyżycka-Pankowska

 Zadanie VI

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pracowni Radiologii zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

 oferta nr 1 – Władysław Sokołow

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

 1. Ogłoszenie o konkursie M 24 18 2022.

2. SWKO M  24 18  2022.

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 24 18 2022.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-11-17, :08:53:40

Czas modyfikacji: 2023-01-05, :11:38:05

Ilość odsłon: 258