Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale rehabilitacji, ch. ogólnej, plastycznej, chorób wewnętrznych i Izbie Przyjęć M/9/12/2019

termin składania ofert:

22.07.2019.

Pliki

                               Szczecin, 22.07.2019r.

     Znak sprawy: M/9/12/2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Rehabilitacji oraz udzielanie konsultacji w innych oddziałach

Oferta nr 2– Piotr Madoń

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii ogólnej i Poradni Chirurgii ogólnej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach, sporządzanie orzeczeń na rzecz innych podmiotów wskazanych przez Szpital oraz pełnienie dyżurów stacjonarnych i pozostawanie w gotowości do pełnienia dyżuru medycznego

1/ udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale oraz udzielanie konsultacji w innych oddziałach

2/ udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni

3/ udzielanie konsultacji w zakresie chirurgii i sporządzenie orzeczeń na rzecz RWKL, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Szpital:

a/ udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej

b/ udzielanie konsultacji na rzecz Medycyny Pracy

4/ Pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Oddziale chirurgii ogólnej

5/ pozostawanie w gotowości do pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Chirurgii ogólnej

 

Oferta nr 3–  Marta Suchomska

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Plastycznej i rekonstrukcyjnej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach, sporządzanie orzeczeń na rzecz innych podmiotów wskazanych przez Szpital

1/ udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale oraz udzielanie konsultacji w innych oddziałach

Oferta nr 1– Piotr Burszewski

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób wewnętrznych i Poradni diabetologicznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach, sporządzanie orzeczeń na rzecz innych podmiotów wskazanych przez Szpital oraz pełnienie dyżurów stacjonarnych

1/ udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chorób wewnętrznych i udzielanie konsultacji

w innych oddziałach

2/ za udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni

3/ udzielanie konsultacji i sporządzenie orzeczeń na rzecz RWKL, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Szpital:

b/ udzielanie konsultacji na rzecz Medycyny Pracy

4/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć:

5/ pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Oddziałach Szpitalnych:

a/ Oddział Chorób Wewnętrznych dyżur łączony z Oddziałem Kardiologii, Endokrynologii, Rehabilitacji, Dermatologii

b/ Oddział Chorób Wewnętrznych dyżur łączony z Oddziałem Kardiologii, Endokrynologii, Rehabilitacji, Dermatologii oraz jednocześnie pełnienie dyżuru medycznego w Izbie Przyjęć,

c/ pełnienie dyżuru medycznego w Izbie Przyjęć

 

Oferta nr 4–  Edyta Czyżycka-Pankowska

Do negocjacji:

Zadania do negocjacji ponieważ oferty  przekraczają wartość jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Plastycznej i rekonstrukcyjnej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach, sporządzanie orzeczeń na rzecz innych podmiotów wskazanych przez Szpital

2/ udzielanie konsultacji w zakresie chirurgii plastycznej i sporządzenie orzeczeń na rzecz RWKL, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Szpital:

a/ udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej

b/ udzielanie konsultacji na rzecz Medycyny Pracy

 

Oferta nr 1– Piotr Burszewski

 

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób wewnętrznych i Poradni diabetologicznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach, sporządzanie orzeczeń na rzecz innych podmiotów wskazanych przez Szpital oraz pełnienie dyżurów stacjonarnych

3/ udzielanie konsultacji i sporządzenie orzeczeń na rzecz RWKL, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Szpital:

a/ udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej

 

Oferta nr 4–  Edyta Czyżycka-Pankowska

Zadania unieważnione:

Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć oraz pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Izbie Przyjęć

Zadanie V zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

                                KOMENDANT

                                                                      ppłk mgr Krzysztof JURKOWSKI                                 

 

Pliki do pobrania:

  1. ogłoszenie o konkursie M 9 12 2019
  2. SWKO M 9 12 2019
  3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty M 9 12 2019
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2019-07-05, :13:10:02

Czas modyfikacji: 2019-07-25, :11:58:02

Ilość odsłon: 729