Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni diabetologicznej,Kardiologicznej, oddziale kardiologii M/19/17/2022

termin składania ofert:

26.09.2022.

Pliki

                                             Szczecin, 06.10.2022r.

Marketing.5330.3.2.2022

Znak sprawy: M/19/17/2022

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Diabetologicznej Przychodni Specjalistycznej oraz udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem 

  • oferta nr 1 – Joanna Helena Obłoza

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Kardiologicznej oraz udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem 

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie kardiologii w Oddziale Kardiologii oraz udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala

 

Zadanie II i III zostało unieważnione ponieważ do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta -oferta nr 2 – Ewa Anna Lewandowska.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji oferta nie została wybrana.

 

 

Komendant

 płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

1. ogłoszenie o konkursie M 19 17 2022

2. SWKO M  19 17  2022.

3. załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 19 17 2022.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-09-20, :15:50:49

Czas modyfikacji: 2022-10-12, :15:05:07

Ilość odsłon: 135