Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni diabetologicznej, neurologicznej i o. chirurgii plastycznej M/5/16/202

termin składania ofert:

04.04.2022.

Pliki

Znak sprawy: M 5/16/2022                                                                                                      

                               Szczecin, 06.04.2022r.


 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni diabetologicznej oraz udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni neurologicznej, udzielanie konsultacji       w oddziałach Szpitala, udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej                       w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych w Oddziałach zabiegowych oraz udzielanie konsultacji na wezwanie w innych oddziałach Szpitala

 

Zadanie I, II i III zostały unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1. Ogłoszenie o konkurs M/5/16/2022
2. SWKO  M 5 16 2022
3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty M/5/16/2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-03-24, :14:04:28

Czas modyfikacji: 2022-04-07, :15:39:25

Ilość odsłon: 188