Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni diabetologicznej, neurologicznej i o. chirurgii plastycznej, Pracowni Patomorfologii M/7/16/2022

termin składania ofert:

20.04.2022.

Pliki

Znak sprawy: M 7/16/2022                                                                    

                               Szczecin, 29.04.2022r.    

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Plastycznej i rekonstrukcyjnej w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych w Oddziałach zabiegowych oraz udzielanie konsultacji na wezwanie w innych oddziałach Szpitala zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

  • oferta nr 2 – Andrzej Dmytrzak

 

Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań cytologicznych-cytologii złuszczeniowej w Pracowni Patomorfologii zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

  • oferta nr 1 – Wiesława Płoszyńska

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni diabetologicznej oraz udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

brak ofert

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni neurologicznej, udzielanie konsultacji w oddziałach Szpitala, udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

brak ofert

 

Zadanie I i II zostały unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

Komendant

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1. załącznik nr 1 - Formularz oferty M  7 16  2022.doc

2. SWKO M  7 16  2022.doc

3. ogłoszenie o konkursie M 7 16 2022.doc

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-04-11, :10:15:01

Czas modyfikacji: 2022-04-29, :15:03:44

Ilość odsłon: 233