Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni diabetologicznej, neurologicznej M/8/16/2022

termin składania ofert:

17.05.2022.

Pliki

                               Szczecin, 23.05.2022r.    

Znak sprawy: M/8/16/2022

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni diabetologicznej oraz udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni neurologicznej, udzielanie konsultacji w oddziałach Szpitala, udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

 

Zadanie I i II zostały unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

 Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1. ogloszenie o konkursie M 8 16 2022

2. SWKO M  8 16  2022

3. zalacznik nr 1 - Formularz oferty M  8 16  2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-05-10, :14:40:45

Czas modyfikacji: 2022-05-24, :14:10:50

Ilość odsłon: 164