Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni gin-poł, O. chorób wewn., dyżury M/19/20/2023

termin składania ofert:

30.11.2023.

Pliki

                                     Szczecin, 30.11.2023r. 

Znak sprawy: M/19/20/2023

Sprawa Marketing. 5330.1.19.2023    

             

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY ZŁOŻONE :

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala, udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia oraz koordynowanie pracą Poradni Ginekologiczno-Położniczej zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

 oferta nr 1 –  Magdalena Woźniak

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz  udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

 oferta nr 2 –  Paweł Dopierała

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć oraz pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Szpitalnych zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 2 –  Paweł Dopierała

 OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala, udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia oraz koordynowanie pracą Poradni Ginekologiczno-Położniczej zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

 oferta nr 1 –  Magdalena Woźniak, liczba uzyskanych punktów: 100

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz  udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

 oferta nr 2 –  Paweł Dopierała, liczba uzyskanych punktów: 100

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć oraz pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Szpitalnych zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 2 –  Paweł Dopierała, liczba uzyskanych punktów: 100

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

 

                                                                                  KOMENDANT

                                                                                          płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie o konkursie M 19 20 2023
2. SWKO M  19 20  2023
3. załącznik nr 1 - Formularz oferty  M 19 20 2023
4. załącznik nr 2 - wzór umowy M 19 20 2023 dla zadania I
5. załącznik nr 3 - wzór umowy M 19 20 2023 dla zadania II
6. załącznik nr 4 - wzór umowy M 19 20 2023 dla zadania III

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-11-27, :14:36:49

Czas modyfikacji: 2023-12-13, :09:08:47

Ilość odsłon: 147