Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni medycyny pracy, Otolaryngologicznej, z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, koordynowanie o. endokrynologii M/13/17/2022

termin składania ofert:

20.07.2022.

Pliki

            Znak sprawy: M/13/17/2022                                                 Szczecin, 29.07.2022r.   

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu medycyny pracy w Poradni Medycyny Pracy Przychodni Specjalistycznej zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

  • oferta nr 2 – Hubert Srebrakowski-Pawłowski

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Otolaryngologicznej Przychodni Specjalistycznej zgodnie z harmonogramem

  • oferta nr 3 – Eugeniusz Potoniec

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

  • oferta nr 1 – Adam Rafał Jaworski, Jerzy Szyndel

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na 36 mies.

ZADANIE UNIEWAŻNIONE:

Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie koordynowania pracą Oddziału Endokrynologii

Zadanie zostało unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

z up. Komendanta

 ppłk mgr farm. Jacek Sypko

 


1. ogloszenie o konkursie M 13 17 2022

2. SWKO M 13 17 2022

3. zalacznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 13 17 2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-07-11, :13:08:59

Czas modyfikacji: 2022-07-29, :13:07:15

Ilość odsłon: 179