Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pracowni Patomorfologii, pełnienie dyżurów w IP i Oddziałach M/22/18/2022

termin składania ofert:

21.10.2022.

Pliki

                                            Szczecin, 24.10.2022r.

Sprawa: Marketing.5330.3.5.2022

Znak sprawy: M/22/18/2022

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie patomorfologii, wykonywanie badań cytopatologicznych i histopatologicznych oraz kierowanie pracą Pracowni Patomorfologii zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 2 – Jerzy Grabarek

Zadanie II

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie patomorfologii, wykonywanie badań cytopatologicznych i histopatologicznych w Pracowni Patomorfologii zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 Oferta nr 3 – Tomasz Huzarski

 Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych  oraz pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Szpitalnych

Oferta nr 1 – Agata Pykosz

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 


Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

1. Ogłoszenie o konkursie M 22/18/20222.

2. Załącznik nr. 1 - Formularz oferty M 22/18.2022.

3. SWKO M 22/18/2022.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-10-12, :13:15:14

Czas modyfikacji: 2022-11-08, :09:40:18

Ilość odsłon: 335