Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii, stomatologii ogólnej, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz przez techników dentystycznych w zakresie protetyki stomatologicznej M/25/18

termin składania ofert:

24.11.2022.

Pliki

                                                                                                Szczecin, 30.11.2022r.

Marketing.5330.3.1.2022

Znak sprawy: M/25/18/2022

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

OFERTA NR 2 -  Anna Krasnoborska-Nowicka

OFERTA NR 3    -  Pavlo Bieliaiev

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie stomatologii ogólnej w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

OFERTA NR 1    -  Piotr Kozicki

OFERTA NR 3    -  Pavlo Bieliaiev

OFERTA NR 6   -  Anna Kwiecień

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie techniki dentystycznej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie protetyki stomatologicznej w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

OFERTA NR 4   -  Bartłomiej Kurzawa

OFERTA NR 5   -  Waldemar Dziadosz

 

Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

OFERTA NR 2 -  Anna Krasnoborska-Nowicka

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Komendant

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1. Ogłoszenie o konkursie M 25 18 2022.
2. SWKO M  25 18  2022.
3. Załącznik nr 1- formularz oferty M 25 18 2022.
4. Załącznik nr 2  - cennik usług protetycznych M 25 18 2022.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-11-21, :13:34:01

Czas modyfikacji: 2023-01-18, :14:46:36

Ilość odsłon: 62