Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie dermatologii, okulistyki, POZ M/2/2024

termin składania ofert:

29.01.2024.

Pliki

                                                                                                                        Szczecin, 29.01.2024r. 

Znak sprawy: M/ 2/2024

Sprawa: Marketing.5330.1.2.2024

 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

 

 Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie dermatologii w Oddziale Dermatologicznym oraz koordynowanie pracą Oddziału i Poradni Dermatologicznej, udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala, udzielanie świadczeń w Poradni Dermatologicznej, udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

OFERTY ZŁOŻONE :

Oferta nr 1 –  Piotr Jędrzejczyk

OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

Oferta nr 1 –  Piotr Jędrzejczyk,  liczba uzyskanych punktów: 100

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie POZ Przychodni Specjalistycznej zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

OFERTY ZŁOŻONE :

Oferta nr 2 –  Barbara Grodzka

OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

Oferta nr 2 –  Barbara Grodzka,  liczba uzyskanych punktów: 100

 

Z powyższymi  Oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Okulistycznej, udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala i Izby Przyjęć, udzielanie konsultacji oraz badań na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

 

W związku z brakiem ofert zadanie II zostało unieważnione.

  

Komendant

 płk mgr Krzysztof JURKOWSKI 1. Ogłoszenie o konkursie M 2 2024

 2. SWKO M 2 2024

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 2 2024

4. Załącznik nr 2 - Wzór umowy M 2 2024 - zadanie I

5. Załącznik nr 3 - wzór umowy M 2 2024 - zadanie II

6. Załącznik nr 4 - wzór umowy M 2 2024 - zadanie III


Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2024-01-23, :12:52:20

Czas modyfikacji: 2024-03-04, :14:39:06

Ilość odsłon: 101