Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie endokrynologii M/1/2024

termin składania ofert:

26.01.2024.

Pliki

                                                                 Szczecin, 29.01.2024r. 

Znak sprawy: M/ 1/2024

Sprawa: Marketing.5330.1.1.2024

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

 

 Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie endokrynologii  zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń, w szczególności polegające na koordynowaniu pracą Oddziału Endokrynologii oraz udzielaniu konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala

 OFERTY ZŁOŻONE :

oferta nr  3 – Henryk Fuchs

OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

oferta nr  3 – Henryk Fuchs,  liczba uzyskanych punktów: 100

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów  w zakresie endokrynologii  w Oddziale Endokrynologii udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala oraz wykonywanie badań usg tarczycy w trakcie biopsji aspiracyjnych zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

OFERTY ZŁOŻONE :

oferta nr  2 – Marcin Machaj

OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

oferta nr  2 – Marcin Machaj, liczba uzyskanych punktów: 100

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Endokrynologicznej, udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia  zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

OFERTY ZŁOŻONE :

oferta nr  1 – Agnieszka Kaźmierczyk-Puchalska

OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

oferta nr  1 – Agnieszka Kaźmierczyk-Puchalska, liczba uzyskanych punktów: 100

 

 Z powyższymi  Oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 


 Komendant

 płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1. Ogłoszenie o konkursie M 1 2024

2. SWKO M 1 2024

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 1 2024

4. Załącznik nr 2 - wzór umowy M 1 2024 - zadanie I

5. Załącznik nr 3 - wzór umowy M 1 2024 - zadanie II

6. Załącznik nr 4 - wzór umowy M 1 2024 - zadanie III

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2024-01-23, :09:51:01

Czas modyfikacji: 2024-03-05, :16:45:23

Ilość odsłon: 150