Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie patomorfologii, podstawowej opieki zdrowotnej, w Poradni Diabetologicznej M/12/19/2023

termin składania ofert:

20.09.2023.

Pliki

Znak sprawy: M / 12 / 19 /2023                                                                Szczecin, 22.09.2023r.

Sprawa Marketing. 5330.1.12.2023                  

 

         

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY ZŁOŻONE :

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie POZ Przychodni Specjalistycznej zgodnie ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 2 – EWELINA HSINO

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Diabetologicznej Przychodni Specjalistycznej oraz udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia wraz z opisem EKG zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 1 – EDYTA CZYŻYCKA-PANKOWSKA

 

OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie POZ Przychodni Specjalistycznej zgodnie ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 2 – EWELINA HSINO, liczba uzyskanych punktów: 100

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Diabetologicznej Przychodni Specjalistycznej oraz udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia wraz z opisem EKG zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 1 – EDYTA CZYŻYCKA-PANKOWSKA, liczba uzyskanych punktów: 100

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie I

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie patomorfologii, wykonywanie badań cytopatologicznych i histopatologicznych w Pracowni Patomorfologii zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 W związku z brakiem ofert zadanie I  zostało unieważnione.

 

                                                                                        KOMENDANT

                                                                                                płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

 

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie o konkursie M 12 19 2023
2. SWKO M  12 19  2023
3. załącznik nr 1 - Formularz oferty M   12 19  2023

 

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-09-14, :13:34:14

Czas modyfikacji: 2023-09-27, :15:27:20

Ilość odsłon: 209