Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego M/10/19/2023

termin składania ofert:

23.08.2023.

Pliki

                                                                                                 Szczecin, 25.08.2023r.    

Znak sprawy: M/10/19/2023

Sprawa: Marketing.5330.1.10.2023                            

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert, którego przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego, udzielanie konsultacji w oddziałach Szpitala, udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

 

OFERTA ODRZUCONA:

oferta nr 2 – Robert Busz

Oferta, nie spełnia wymaganych warunków określonych w SWKO tj. oferent nie posiada dyplomu specjalizacji II stopnia/dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty.

 

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA :

oferta nr 1 – Jacek Afrykański

Z powyższym oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 
 

 

                                                                Komendant

                                                                                   płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

1. Ogłoszenie o konkursie M/10/19/2023

2. SWKO M/10/19/2023

3. Załącznik nr1. - Formularz oferty M/10/19/2023Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-08-04, :14:49:06

Czas modyfikacji: 2023-09-01, :16:04:47

Ilość odsłon: 201