Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie pulmonologii i ortopedii M/6/15/2021

termin składania ofert:

06.05.2021.

Pliki

            Znak sprawy: M/6/15/2021  

                                                                                                                           Szczecin, 10.05.2021r.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy, konsultacji w zakresie chorób płuc na rzecz pacjentów Szpitala, oraz udzielanie konsultacji i sporządzanie orzeczeń na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy

Oferta nr 1  –  Waldemar Śpiewak

Z powyższym oferentem zostanie zawarta umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 36 mies.

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie II

                   

udzielanie przez Lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz udzielanie konsultacji w zakresie ortopedii pacjentom innych oddziałów na wniosek wyższego personelu, udzielanie świadczeń w Poradni Urazowo – Ortopedycznej Przychodni Specjalistycznej Szpitala, oraz udzielanie konsultacji  i sporządzanie orzeczeń na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy, pełnienie przez  Lekarza stacjonarnych dyżurów medycznych oraz pozostawanie w gotowości do pełnienia dyżuru w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

Zadanie II zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

       KOMENDANT

                                      wz. ppłk Krzysztof JURKOWSKI                               

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie o konkursie M 6 15 2021
2. załącznik nr 1 - Formularz oferty M 6 15 2021
3. SWKO M 6 15 2021

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2021-04-27, :13:05:37

Czas modyfikacji: 2021-05-13, :16:15:55

Ilość odsłon: 589