Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie rehabilitacji M/13/2024

termin składania ofert:

25.06.2024.

Pliki

Szczecin, 26.06.2024r.

Marketing.5330.1.13.2024

Znak sprawy: M/13/2024

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert, którego przedmiotem jest udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w tym:

a)  osobiste udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji

b) koordynowanie pracą Oddziału Rehabilitacji, w sposób zapewniający udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Udzielającego Zamówienia, poprzez zabezpieczenie Zespołu Lekarzy (dalej Zespół) realizujących udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji, w tym co najmniej dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji wliczając Lekarza Koordynującego. Poprzez Koordynowanie Udzielający Zamówienia rozumie organizowanie i nadzorowanie pracy Zespołu Lekarzy (dalej Zespołu) oraz pozostałych pracowników Oddziału Rehabilitacji w celu uzyskania optymalnego wykorzystania zasobów materialnych i ludzkich działając na rzecz pacjentów i Udzielającego Zamówienia

c) kwalifikację pacjentów do hospitalizacji w Oddziale Rehabilitacji

 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

 oferta nr  1 – Piotr Madoń – lekarz – członek zespołu

oferta nr  2 – Jolanta Próba – lekarz koordynujący

  Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Komendant

 płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

1. Ogłoszenie o konkursie M 13 2024.
2. SWKO M 13 2024.
3. Załącznik nr 1a do SWKO - Formularz oferty M 13 2024 - lekarz koordynujący.
4. Załącznik nr 1b do SWKO - Formularz oferty M 13 2024 - lekarz zespołu
5. Załącznik nr 2 wzór umowy - lekarz koordynujący M 13 2024 rehabilitacja.
6. Załącznik nr 2a - Załącznik Finansowy do wzoru umowy - lekarz koordynujący M 13 2024 rehabilitacja.
7. Załącznik nr 3 - wzór umowy - lekarz - członek zespołu M 13 2024 rehabilitacja.
8. Załącznik nr 3a - Załącznik Finansowy do wzoru umowy - lekarz zespołu M 13 2024 rehabilitacja.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2024-06-11, :09:37:22

Czas modyfikacji: 2024-07-05, :16:03:35

Ilość odsłon: 14