Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie rehabilitacji M/9/2024

termin składania ofert:

29.05.2024.

Pliki

                               Szczecin, 28.05.2024r. 

Znak sprawy: M/ 9/2024

Sprawa: Marketing.5330.1.9.2024

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA MODYFIKACJI WZORÓW UMÓW – ZAŁĄCZNIK NR 1, 2 I 3 DO SWKO

 

Udzielający zamówienia informuje, że w związku ze zmianą zapisów w Formularzu oferty oraz  we wzorach umów  w załączniku nr 2 i 3 do SWKO modyfikacji ulegają ww. załączniki.

 

Załączniki:

załącznik nr 1 formularz oferty M 9 2024 po modyfikacji

załącznik nr 2 wzór umowy lekarz koordynujący M 9 2024 – po modyfikacji

załącznik nr 3 wzór umowy - lekarz członek zespołu M 9 2024 – po modyfikacji

 

 

Komendant

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

                               

Szczecin, 23.05.2024r. 

Znak sprawy: M/ 9/2024

Sprawa: Marketing.5330.1.9.2024

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT- modyfikacja 2

 

Udzielający zamówienia zmienia treść Ogłoszenia o konkursie i SWKO poprzez przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 29 maja 2024 r.

W związku z powyższym, ulegają zmianie odpowiednio zapisy Ogłoszenia i SWKO na treść:

Ogłoszenie o konkursie- po modyfikacji 1

Zapis przed zmianą:

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 24.05.2024r. do godz. 09.30.

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, 24.05.2024r. o godz. 10.00.

Zapis po II zmianie:

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 29.05.2024r. do godz. 09.30.

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, 29.05.2024r. o godz. 10.00.

 

SWKO- po modyfikacji 1

Zapis przed zmianą:

VI. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1.Ofertę należy złożyć do 24.05.2024r. do godz. 09.30 w Kancelarii Ogólnej Udzielającego Zamówienia, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin.

2.Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane pod warunkiem dostarczenia ich do siedziby Udzielającego Zamówienia do 24.05.2024r do godz. 09.30.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.05.2024r. o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 Zapis po zmianie:

VI. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1.Ofertę należy złożyć do 29.05.2024r. do godz. 09.30 w Kancelarii Ogólnej Udzielającego Zamówienia, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin.

2.Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane pod warunkiem dostarczenia ich do siedziby Udzielającego Zamówienia do 29.05.2024r. do godz. 09.30.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2024r. o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

Komendant

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

 

 

 

Szczecin, 20.05.2024r. 

Znak sprawy: M/ 9/2024

Sprawa: Marketing.5330.1.9.2024

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Udzielający zamówienia zmienia treść Ogłoszenia o konkursie i SWKO poprzez przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 24 maja 2024 r.

W związku z powyższym, ulegają zmianie odpowiednio zapisy Ogłoszenia i SWKO na treść:

Ogłoszenie o konkursie

Zapis przed zmianą:

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 22.05.2024r. do godz. 09.30.

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, 22.05.2024r. o godz. 10.00.

Zapis po zmianie:

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 24.05.2024r. do godz. 09.30.

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, 24.05.2024r. o godz. 10.00.

 SWKO

Zapis przed zmianą:

VI. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1.Ofertę należy złożyć do 22.05.2024r. do godz. 09.30 w Kancelarii Ogólnej Udzielającego Zamówienia, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin.

2.Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane pod warunkiem dostarczenia ich do siedziby Udzielającego Zamówienia do 22.05.2024r do godz. 09.30.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.05.2024r. o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 Zapis po zmianie:

VI. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1.Ofertę należy złożyć do 24.05.2024r. do godz. 09.30 w Kancelarii Ogólnej Udzielającego Zamówienia, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin.

2.Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane pod warunkiem dostarczenia ich do siedziby Udzielającego Zamówienia do 24.05.2024r. do godz. 09.30.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.05.2024r. o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

Komendant

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI1. Ogłoszenie o konkursie M 9 2024.

2. SWKO M 9 2024.

3. Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty M 9 2024.

4. Załącznik nr 2 wzór umowy lekarz koordynujący M 9 2024.

5. Załącznik nr 3 wzór umowy - lekarz członek zespołu M 9 2024.

6. Załącznik nr 1 - formularz oferty M 9 2024 po modyfikacji

7. Załącznik nr 2 wzór umowy lekarz koordynujący M 9 2024 – po modyfikacji

8. Załącznik nr 3 wzór umowy - lekarz członek zespołu M 9 2024 – po modyfikacji

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Karol Kładko

Modyfikował: Karol Kładko

Czas wytworzenia: 2024-05-13, :15:03:53

Czas modyfikacji: 2024-05-28, :17:17:02

Ilość odsłon: 80