Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii M/16/20/2023

termin składania ofert:

25.10.2023.

Pliki

                               Szczecin, 25.10.2023r. 

Znak sprawy: M/16/20/2023

Sprawa Marketing. 5330.1.16.2023    

             

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń, w szczególności:

1/ udzielanie świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii

2/ udzielanie usług ponadstandardowych zgodnie z cennikiem usług medycznych 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

3/ udzielanie usług pełnopłatnych w zakresie stomatologii ogólnej w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z cennikiem usług medycznych 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

4/ udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii na rzecz podmiotów, z którymi Udzielający Zamówienia zawarte ma umowy

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY ZŁOŻONE :

oferta nr 1 – ARIEL CHAMARCZUK

 

OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

oferta nr 1 – ARIEL CHAMARCZUK,  liczba uzyskanych punktów: 100

 

Z powyższym oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  

                                             KOMENDANT

                                             płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

 

 

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie o konkursie M 16 20 2023
2. SWKO M 16 20 2023
3. Załącznik nr 1- formularz oferty M 16 20 2023
4. Załącznik nr 2 - Wzór umowy M 16 20 2023

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-10-19, :13:25:49

Czas modyfikacji: 2023-11-03, :14:42:27

Ilość odsłon: 130