Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu M/6/14/2020

termin składania ofert:

19.08.2020.

Pliki

                                                                                                                Szczecin, 21.08.2020r.     Znak sprawy: M/6/14/2020

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że  w przedmiotowym konkursie wybrano jako najkorzystniejsze oferty:

Zadanie I

udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, udzielanie konsultacji w zakresie ortopedii pacjentom innych oddziałów na wniosek wyższego personelu, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii w Poradni Urazowo – Ortopedycznej Przychodni Specjalistycznej Szpitala, udzielanie konsultacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu i sporządzanie orzeczeń na rzecz RWKL, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Szpital oraz koordynowanie pracą Poradni Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Oferta nr 1 – 1714/20 z dn. 18.08.2020r., ISPL Dariusz LARYSZ, 72-006 Mierzyn , Radosna 6 , uzyskał  102 pkt

 

Zadanie II

udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, udzielanie konsultacji w zakresie ortopedii pacjentom innych oddziałów na wniosek wyższego personelu, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii w Poradni Urazowo – Ortopedycznej Przychodni Specjalistycznej Szpitala oraz  udzielanie konsultacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu i sporządzanie orzeczeń na rzecz RWKL, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Szpital.

 Oferta nr 2 – 1715/20 z dn. 18.08.2020r., ISPL Dawid PACEK, 71-771 Szczecin, ul. Słowacka 11c/5, uzyskał  95 pkt

Oferta nr 3 – 1716/20 z dn. 18.08.2020r.,  IPL  Rafał TKACZ, 71-837 Szczecin, ul. Policka 68/2, uzyskał  94 pkt

Oferta nr 4 – 1717/20 z dn. 18.08.2020r., IPL Maciej DOMIN, 72-003 Bezrzecze , ul. Dolina Słońca 42/1, uzyskał  95 pkt

Oferta nr 5 – 1718/20 z dn. 18.08.2020r.,  ISPL  lek. med. Ireneusz JANIAK, 72-001 Siadło Dolne, ul. Wichrowe Wzgórza 61/1, uzyskał 87 pkt

Zadanie III

pełnienie przez lekarza stacjonarnych dyżurów medycznych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w dniach i godzinach zgodnych z ustalonym harmonogramem.

Oferta nr 1 – 1714/20 z dn. 18.08.2020r.,  ISPL Dariusz LARYSZ, 72-006 Mierzyn , Radosna 6 , - 97 pkt

Oferta nr 2 – 1715/20 z dn. 18.08.2020r., ISPL Dawid PACEK, 71-771 Szczecin, ul. Słowacka 11c/5, uzyskał 95 pkt

Oferta nr 3 – 1716/20 z dn. 18.08.2020r.,  IPL  Rafał TKACZ, 71-837 Szczecin, ul. Policka 68/2, uzyskał 94 pkt

Oferta nr 4 – 1717/20 z dn. 18.08.2020r., IPL Maciej DOMIN, 72-003 Bezrzecze , ul. Dolina Słońca 42/1, uzyskał 95 pkt

Oferta nr 5 – 1718/20 z dn. 18.08.2020r. ISPL  lek. med. Ireneusz JANIAK, 72-001 Siadło Dolne, ul. Wichrowe Wzgórza 61/1,uzyskał  87 pkt

Zadanie IV

pozostawanie w gotowości do pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Oferta nr 1 – 1714/20 z dn. 18.08.2020r.,  ISPL Dariusz LARYSZ, 72-006 Mierzyn , Radosna 6 , - 97 pkt

Oferta nr 2 – 1715/20 z dn. 18.08.2020r., ISPL Dawid PACEK, 71-771 Szczecin, ul. Słowacka 11c/5, uzyskał 95 pkt

Oferta nr 3 – 1716/20 z dn. 18.08.2020r.  IPL  Rafał TKACZ, 71-837 Szczecin, ul. Policka 68/2, uzyskał 94 pkt

Oferta nr 4 – 1717/20 z dn. 18.08.2020r. IPL Maciej DOMIN, 72-003 Bezrzecze , ul. Dolina Słońca 42/1, uzyskał  95 pkt

Oferta nr 5 – 1718/20 z dn. 18.08.2020r., ISPL  lek. med. Ireneusz JANIAK, 72-001 Siadło Dolne, ul. Wichrowe Wzgórza 61/1, uzyskał  87 pkt

Z powyższymi Oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

                                                                           KOMENDANT

                                                                          płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO  

Znak sprawy: M/ 6/14/2020

                                                         

Szczecin, dn. 20.08.2020r.

Dotyczy: Protestu  w postępowaniu nr M/6/14/2020 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Komisja konkursowa powołana do rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na podstawie otrzymanej opinii prawnej nie uwzględnia złożonego protestu.

Zgodnie z art. 153 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) Komisja udzieliła pisemnej odpowiedzi składającemu protest.

Komisja konkursowa

 

Szczecin, 19.08.2020r. 

Udzielający Zamówienia informuje, że w dniu 07 sierpnia 2020r. wpłynął Protest w postępowaniu nr M/6/14/2020 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) postępowanie zostało zawieszone a informacja o wniesieniu protestu  umieszczona na stronie Szpitala.

               Komendant

        płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

                 

                         

 

Pliki do pobrania:

  1. ogloszenie M 6 14 2020
  2. SWKO M 6 14 2020
  3. zalacznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 6 14 2020
  4. zalacznik nr 2 do SWKO po modyfikacji M 6 14 2020
  5. pytania i odpowiedzi do konkursu M 6 14 2020
  6. ogłoszenie wyników M 6 14 2020
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2020-07-31, :14:28:20

Czas modyfikacji: 2020-08-21, :17:25:15

Ilość odsłon: 608