Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu urologii, otolaryngologii, kardiologii M/7/14/2020

termin składania ofert:

21.09.2020.

Pliki

                               Szczecin, 23.09.2020r.     Znak sprawy: M/7/14/2020

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym konkursie wybrano jako najkorzystniejsze oferty:

Zadanie II 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni otolaryngologicznej oraz sporządzanie orzeczeń na rzecz RWKL, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Szpital

 

Oferta nr 1 – lek. Zofia Kędzierska-Milanowska

 

Zadanie III 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie pozostawania w gotowości do pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Kardiologii

Oferta nr 2lek. Ryszard Rzeuski

Oferta nr 3lek. Sławomir Szabowski

Oferta nr 4lek. Ewa Lewandowska

Z powyższymi Oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Zadanie I zostało unieważnione w związku z brakiem ofert.

 Komendant

płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

Pliki do pobrania:

  1. ogloszenie M 7 14 2020
  2. SWKO M 7 14 2020
  3. zalacznik nr 1 - Formularz oferty M 7 14 2020
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2020-09-10, :14:50:12

Czas modyfikacji: 2020-09-23, :14:13:46

Ilość odsłon: 596