Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zakresu chirurgii plastycznej, dermatologii i stomatologii M/9/14/2020

termin składania ofert:

07.10.2020.

Pliki

Znak sprawy: M /9/14/2020                                                                                                        Szczecin, dnia 29.09.2020r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 

1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 261 455 800; fax. 261 455 802

2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii plastycznej w Poradni Chirurgii Ogólnej Przychodni Specjalistycznej Szpitala zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie stomatologii ogólnej w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie dermatologii w Oddziale Dermatologii oraz udzielanie konsultacji w zakresie dermatologii pacjentom  innych oddziałów

Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom wskazanym przez Udzielającego Zamówienia.

zadanie I - Umowa zostanie zawarta na okres od 01.11.2020r. do 31.07.2022r. (21 mies.)

zadanie  II- Umowa zostanie zawarta na okres 12 mies. od dnia podpisania

zadanie III- Umowa zostanie zawarta na okres od 01.11.2020r. do 30.06.2021r. (9 mies.)

3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl. /konkursy ofert/.

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 07.10.2020r., do godz. 12.00.

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, 07.10.2020r.,  godz. 12.30.

6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia.

7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Komendant

płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

Pliki do pobrania:

  1. ogloszenie M 9 14 2020
  2. SWKO M 9 14 2020
  3. zalacznik nr 1 - Formularz oferty M 9 14 2020
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2020-09-29, :15:13:39

Czas modyfikacji: 2020-09-29, :18:08:28

Ilość odsłon: 751