Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, opiekunów med. M/14/17/2022

termin składania ofert:

19.07.2022.

Pliki

Znak sprawy: M 14/17/2022                                                             Szczecin, 22.07.2022r.    

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

oferta nr 8 – Kamila Depa

oferta nr 9 – Marta Borzyskowska

oferta nr 10 – Teresa Czarnecka

oferta nr 14 – Gabriela Parobiec

 

Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 1 – Jolanta Fabianowicz

oferta nr 2 – Anna Cehak

oferta nr 3 – Ludmiła Rozwarska

oferta nr 4 – Janina Wysocka

oferta nr 6 – Iwona Mieczkowska

oferta nr 7 – Katarzyna Parnicka

oferta nr 12 – Anna Satała 

oferta nr 13 – Grzegorz Kolless

 

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

oferta nr 11 – Krzysztof Grzywacz

oferta nr 5 – Monika Pikuła 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na 24 mies.

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 

Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu asystowania do zabiegów endoskopowych w Pracowni Endoskopowej przez wszystkie dni robocze w godzinach funkcjonowania Pracowni oraz pozostawanie w gotowości przez wszystkie dni wolne od pracy (soboty, święta), zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Zadanie II i IV zostały unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1. ogloszenie o konkursie M 14 17 2022

2. SWKO M 14 17 2022

3. Zalacznik nr 1 do SWKO M 14 17 2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-07-11, :13:05:16

Czas modyfikacji: 2022-07-25, :08:25:11

Ilość odsłon: 211