Przetarg

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielegniarzy M/6/2024

termin składania ofert:

12.04.2024.

Pliki

                                       Szczecin, 03.04.2024r. 

Znak sprawy: M/ 6/2024

Sprawa: Marketing.5330.1.6.2024

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA MODYFIKACJI WZORÓW UMÓW – ZAŁĄCZNIK NR 2 I 3 DO SWKO

Udzielający zamówienia informuje, że w związku ze zmianą zapisów we wzorach umów  w załączniku nr 2 i 3 do SWKO modyfikacji ulegają ww. załączniki.

                                                                   Komendant

płk Krzysztof JURKOWSKI

                                                                                                     

 

Szczecin, 20.03.2024r. 

Znak sprawy: M/ 6/2024

Sprawa: Marketing.5330.1.6.2024

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ORAZ  ZMIANY TERMINU ZAWARCIA UMÓW

 

Udzielający zamówienia zmienia treść Ogłoszenia o konkursie i SWKO poprzez przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 12 kwietnia 2024 r. oraz  zmiany terminu zawarcia umów.

 

 W związku z powyższym, ulegają zmianie odpowiednio zapisy Ogłoszenia i SWKO na treść:

Ogłoszenie o konkursie

Zapis przed zmianą:

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 22.03.2024r. do godz. 10.00.

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, 22.03.2024r. o godz. 11.00.

Zapis po zmianie:

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 12.04.2024r. do godz. 10.00.

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, 12.04.2024r. o godz. 11.00.

 Zapis przed zmianą:

Umowy zostaną zawarte na okres od 01.04.2024r. do 31.03.2026r.

Zapis po zmianie:

Umowy zostaną zawarte na okres 24 mies. od dnia podpisania.

 

SWKO

Zapis przed zmianą:

VI. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1.Ofertę należy złożyć do 22.03.2024r. do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej Udzielającego Zamówienia, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin.

2.Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane pod warunkiem dostarczenia ich do siedziby Udzielającego Zamówienia do 22.03.2024r do godz. 10.00.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2024r. o godz. 11.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, Pokój Naczelnej Pielęgniarki.

 Zapis po zmianie:

VI. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1.Ofertę należy złożyć do 12.04.2024r. do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej Udzielającego Zamówienia, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin.

2.Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane pod warunkiem dostarczenia ich do siedziby Udzielającego Zamówienia do 12.04.2024r do godz. 10.00.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.04.2024r. o godz. 11.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, Pokój Naczelnej Pielęgniarki.


 

1. Ogłoszenie o konkursie ofert M 6 2024.

2. SWKO M 6 2024.

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty M 6 2024.

4. Załącznik nr 2 do SWKO - wzór umowy kontrakt.

5. Załącznik nr 3 do SWKO - wzór umowy zlecenie.


6. informacja dot przedłuzenia terminu otwarcia ofert 20.03.2024r.

7. ogłoszenia M 6 2024 — PO MODYFIKACJI 20.03.2024r.

8. SWKO M  6 2024 — PO MODYFIKACJI 20.03.2024r.

9. Załącznik nr 2 wzór umowy - kontrakt PIELĘGNIARKA M 6 2024  po modyfikacji z dn. 03.04.2024r.

10. Załącznik nr 3 wzór umowy - zlecenie PIELĘGNIARKA M 6 2024 po modyfikacji z dn. 03.04.2024r.


11. Informacja dot. modyfikacji wzorów umów- Załącznik nr 2 i 3 do SWKO 03.04.2024

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Karol Kładko

Modyfikował: Karol Kładko

Czas wytworzenia: 2024-03-13, :14:26:25

Czas modyfikacji: 2024-04-04, :12:55:50

Ilość odsłon: 157