Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, ratowników i opiekunów med. M/20/13/2019

termin składania ofert:

16.12.2019.

Pliki

                                         Szczecin, dnia 19.12.2019r.

  Znak sprawy: M/20/13/2019

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

Zadanie V

udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Przychodni Specjalistycznej ze szczególnym uwzględnieniem Poradni Medycyny Pracy przez wszystkie dni robocze, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 2 –  Grażyna Weiss

Z powyższym oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Zadanie II, III, IV  zostają unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Zadanie I zostaje unieważnione ponieważ jedyna złożona oferta została odrzucona.

 

 

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

 

Pliki do pobrania:

  1. ogłoszenie o konkursie M 20 13 2019
  2. SWKO M 20 13 2019
  3. załącznik nr 1- formularz oferty M 20 13 2019
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2019-12-05, :15:05:58

Czas modyfikacji: 2019-12-20, :16:34:41

Ilość odsłon: 736