Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, ratowników med., opiekunów med. M/20/17/2022

termin składania ofert:

14.10.2022.

Pliki

Znak sprawy: M 20/17/2022                                                                                                        Szczecin, dnia 24.10.2022r.

Sprawa: Marketing.5330.3.3.2022

                                                                                                                         

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 9 – Elżbieta Grażyna Wrona  175 pkt

oferta nr 13 – Edyta Kolarz  168,57 pkt

oferta nr 8 – Izabela Szałkiewicz 160 pkt

oferta nr 11 – Mirosław Pawłowski  148,57 pkt

 

Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziałach Szpitalnych (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 3 – Beata Grabowska  142,59 pkt

oferta nr 10 – Ewa Paszkiewicz  135 pkt

oferta nr 15 – Grażyna Proch 135 pkt

oferta nr 17 – Danuta Dębiec 125 pkt

oferta nr 16 – Barbara Stejka 115 pkt

 

Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu asystowania do zabiegów endoskopowych w Pracowni Endoskopowej przez wszystkie dni robocze w godzinach funkcjonowania Pracowni oraz pozostawanie w gotowości przez wszystkie dni wolne od pracy (soboty, święta), zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 oferta nr 12 – Edyta Kolarz 150 pkt

Zadanie V

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 2 – Edyta Aleksandrzak  160 pkt

oferta nr 14 – Edyta Ewa Łubieszko  147,59 pkt

 

Zadanie VI

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 4  – Paweł Witkowski  130 pkt

oferta nr 5  – Anna Kaczyńska  130 pkt

oferta nr 1 – Norbert Tomasz Ptaszyński  125 pkt

oferta nr 6  – Paweł Piotr Blachura  125 pkt

oferta nr 7  – Michał Lech Rak  125 pkt

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na 24 mies.

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 Zadanie VII

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 

Zadanie I i VII zostały unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

Z up.  KOMENDANTA

 

ppłk mgr farm. Jacek SYPKO

 


1. Ogłoszenie o konkursie M 20/17/2022

2. SWKO M 20/17/2022

3. Załącznik nr. 1 do SWKO M 20/17/2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-10-04, :09:54:29

Czas modyfikacji: 2022-10-25, :08:54:49

Ilość odsłon: 133