Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, ratowników med., opiekunów med. M/27/18/2022

termin składania ofert:

19.12.2022.

Pliki

                               Szczecin, 21.12.2022r. 

   Znak sprawy: M/27/18/2022

Sprawa: Marketing.5330.3.9.2022        

 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 Oferta nr 8 – Aleksandra Cybulska,  120 pkt

 Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz  zabiegowych salach uroendoskopii/chirurgii plastycznej i otolaryngologii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 oferta nr 10–  Agnieszka Andrzejewska, 165 pkt

 Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziałach Szpitalnych (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 9 –  Monika Irena Medel, 152,50 pkt

oferta nr 1 –  Teresa Kusyk, 125 pkt

 Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy  w Przychodni Specjalistycznej w dni robocze, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń w Przychodni

 oferta nr 6 – Krystyna Giruć, 180 pkt

oferta nr 2 – Honorata Biegańska, 130 pkt

oferta nr 11 – Maria Popławska, 125 pkt

 Zadanie VI

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć i oddziałach Szpitala przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 4 – Jacek Zieliński, 125 pkt

oferta nr 7 – Rafał Żamojtuk, 125 pkt

oferta nr 3 – Donat Kapuścik, 115 pkt

 

Zadanie VII

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 oferta nr 5 – Grażyna Kołba, 125 pkt

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na 24 mies.

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położne w zakresie świadczenia położnicze w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w dni robocze, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń w Przychodni

 Zadanie V zostało unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Komendant

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1.Ogłoszenie o konkursie M 27 18 2022

2.SWKO M 27 18 2022

3.Zalacznik nr 1 do SWKO  Formularz oferty M 27 18 2022

4.Zalacznik nr 2 wzor umowy do SWKO - pielegniarka M 27 18 2022

5.Zalacznik nr 3 wzor umowy zlecenia do SWKO - pielegniarka M 27 18 2022

6.Zalacznik nr 4 wzor umowy zlecenia do SWKO - ratownik M 27 18 2022

7.Zalacznik nr 5 wzor umowy zlecenia do SWKO - opiekun M 27 18 2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-12-09, :13:04:16

Czas modyfikacji: 2022-12-22, :14:45:53

Ilość odsłon: 154