Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, ratowników med., opiekunów med., techników sterylizacji M/11/19/2023

termin składania ofert:

12.09.2023.

Pliki

                                                                                              

                               Szczecin, 22.09.2023r. 

Znak sprawy: M/11/19/2023

Sprawa: Marketing.5330.1.11.2023

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY ZŁOŻONE :

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

oferta nr 7 – SOBOLEWSKA AGATA, liczba uzyskanych punktów: 96

oferta nr 13 – PYTLEWSKA MAGDALENA liczba uzyskanych punktów: 89,05

oferta nr 5 – SUTEK ALEKSANDRA, liczba uzyskanych punktów: 72

 Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziałach Szpitalnych (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 10 – PARNICKA KATARZYNA, liczba uzyskanych punktów: 98

oferta nr 17 – LEWANDOWSKA KATARZYNA, liczba uzyskanych punktów: 93

oferta nr 12 – ŁOSIAK AGNIESZKA, liczba uzyskanych punktów: 91

oferta nr 11 – MIECZKOWSKA IWONA, liczba uzyskanych punktów: 90

oferta nr 18 – FABIANOWICZ JOLANTA, liczba uzyskanych punktów: 82,77

oferta nr 14 – ŚWIETNICKA DOROTA, liczba uzyskanych punktów: 81

oferta nr 1 – CEHAK ANNA, liczba uzyskanych punktów: 80,77

oferta nr 4 – ROZWARSKA LUDMIŁA, liczba uzyskanych punktów: 80,77

oferta nr 6 – WYSOCKA JANINA, liczba uzyskanych punktów: 80,77

oferta nr 15 – NAPORA KATARZYNA, liczba uzyskanych punktów: 76

 Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 19 – GRZESIAK ALEKSANDRA, liczba uzyskanych punktów: 84

 Zadanie V

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitalnych przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 9 – KURZAWA KAROLINA, liczba uzyskanych punktów: 100

oferta nr 2 – BŁAŻUSIAK OLIVER, liczba uzyskanych punktów: 92

oferta nr 3 – SHEITHAUER PIOTR, liczba uzyskanych punktów: 85,07

 

Zadanie VI

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 oferta nr 8 – CZARNECKA KRYSTYNA, liczba uzyskanych punktów: 95

oferta nr 16 – GRZYWACZ KRZYSZTOF, liczba uzyskanych punktów: 76

 OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 oferta nr 7 – SOBOLEWSKA AGATA, liczba uzyskanych punktów: 96

oferta nr 13 – PYTLEWSKA MAGDALENA liczba uzyskanych punktów: 89,05

oferta nr 5 – SUTEK ALEKSANDRA, liczba uzyskanych punktów: 72

 Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziałach Szpitalnych (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 10 – PARNICKA KATARZYNA, liczba uzyskanych punktów: 98

oferta nr 17 – LEWANDOWSKA KATARZYNA, liczba uzyskanych punktów: 93

oferta nr 12 – ŁOSIAK AGNIESZKA, liczba uzyskanych punktów: 91

oferta nr 11 – MIECZKOWSKA IWONA, liczba uzyskanych punktów: 90

oferta nr 18 – FABIANOWICZ JOLANTA, liczba uzyskanych punktów: 82,77

oferta nr 14 – ŚWIETNICKA DOROTA, liczba uzyskanych punktów: 81

oferta nr 1 – CEHAK ANNA, liczba uzyskanych punktów: 80,77

oferta nr 4 – ROZWARSKA LUDMIŁA, liczba uzyskanych punktów: 80,77

oferta nr 6 – WYSOCKA JANINA, liczba uzyskanych punktów: 80,77

oferta nr 15 – NAPORA KATARZYNA, liczba uzyskanych punktów: 76

 Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 19 – GRZESIAK ALEKSANDRA, liczba uzyskanych punktów: 84

 Zadanie V

uzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitalnych przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 9 – KURZAWA KAROLINA, liczba uzyskanych punktów: 100

 

Zadanie VI

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 oferta nr 8 – CZARNECKA KRYSTYNA, liczba uzyskanych punktów: 95

oferta nr 16 – GRZYWACZ KRZYSZTOF, liczba uzyskanych punktów: 76

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 24 mies. od dnia podpisania.

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 Zadanie VII

udzielanie świadczeń przez technika sterylizacji medycznej, w Centralnej Sterylizatorni przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 W związku z brakiem ofert zadanie I i VII zostało unieważnione.

 

                                                                                                   Komendant

                                                                                    płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

1. Ogłoszenie o konkurskie M/11/19/2023

2. SWKO M/11/19/2023

3. Załącznik nr 1 formularz oferty M/11/19/2023

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-08-29, :12:25:44

Czas modyfikacji: 2023-09-25, :10:54:53

Ilość odsłon: 258