Przetarg

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, ratowników med, opiekunów med., techników sterylizacji M/3/19/2023

termin składania ofert:

17.03.2023.

Pliki

                                            Szczecin, 22.03.2023r.

Sprawa: Marketing.5330.1.3.2023                                                                   

Znak sprawy: M/3/19/2023

 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 6 – Dorota Turek –  140 pkt

 

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 4 – Angelika Jóźwik- 138,57 pkt

oferta nr 7 – Julita Dendał- 125 pkt

Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziałach Szpitalnych (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 1 –  Elżbieta Słabowska–  145 pkt

oferta nr 2 – Anita Radziejewska –  140 pkt

 

Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć i oddziałach Szpitala przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 3 – Natalia Karolina Szczeblewska- 110 pkt

Zadanie VI

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika sterylizacji medycznej, w Centralnej Sterylizatorni przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 5 – Małgorzata Szymańska -  120 pkt

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na 24 mies.

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie V

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 

W związku z brakiem ofert zadanie V zostało unieważnione.

 
                                                                                                             Komendant

                                                                                   płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1. Ogłoszenie o konkursie M 3 19 2023.

2. SWKO M 3 19 2023.

3. Załącznik nr 1 Formularz oferty M 3 19 2023.

4. Załącznik nr 2 wzór umowy do SWKO - pielęgniarka M 3 19 2023.

5. Załącznik nr 3 wzór umowy zlecenia do SWKO - pielęgniarka M 3 19 2023.

6. Załącznik nr 4 wzór umowy zlecenia do SWKO - ratownik M 3 19 2023.

7. Załącznik nr 5 wzór umowy zlecenia do SWKO - opiekun M 3 19 2023.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-03-06, :08:43:36

Czas modyfikacji: 2023-03-23, :16:29:34

Ilość odsłon: 310