Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, ratowników med., techników sterylizacji - M/12/2024

termin składania ofert:

21.06.2024.

Pliki

                                               Szczecin, 24.06.2024r. 

Znak sprawy: M/12/2024

Sprawa: Marketing.5330.1.12.2024

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY ZŁOŻONE :

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 1 – KACZKOWSKI TOMASZ

oferta nr 10 – CYBULSKA ALEKSANDRA

 

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 3 – SZAŁKIEWICZ IZABELA

oferta nr 7 – ANDRZEJEWSKA AGNIESZKA

oferta nr 8 – KĘDZIERSKA MARIOLA MAŁGORZATA

oferta nr 9 – WRONA ELŻBIETA

oferta nr 12 – PAWŁOWSKI MIROSŁAW

 

Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziałach Szpitalnych (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Izby Przyjęć), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 4 – PROCH GRAŻYNA - Oferta wycofana przez Oferenta.

oferta nr 6 – PACYNA MAŁGORZATA

oferta nr 11 – KUBIAK-PONIMASZ KAROLINA

 

Zadanie VIII

udzielanie świadczeń przez technika sterylizacji medycznej, w Centralnej Sterylizatorni przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 

oferta nr 2 – RAWIAK MAJA EDYTA

Zadanie IX

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitalnych przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 

oferta nr 5 – ĆWIK DAGMARA

oferta nr 13 – ROZWADOWSKA-KRECH JUSTYNA

 

OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 1 – KACZKOWSKI TOMASZ, liczba uzyskanych punktów: 90 pkt

oferta nr 10 – Cybulska Aleksandra, liczba uzyskanych punktów: 100 pkt

 

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 3 – SZAŁKIEWICZ IZABELA, liczba uzyskanych punktów: 92,50

oferta nr 7 – ANDRZEJEWSKA AGNIESZKA, liczba uzyskanych punktów: 97,50

oferta nr 8 – KĘDZIERSKA MARIOLA MAŁGORZATA, liczba uzyskanych punktów: 90

oferta nr 9 – WRONA ELŻBIETA, liczba uzyskanych punktów: 97,50

oferta nr 12 – PAWŁOWSKI MIROSŁAW, liczba uzyskanych punktów: 97,50

 

Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziałach Szpitalnych (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Izby Przyjęć), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 6 – PACYNA MAŁGORZATA, liczba uzyskanych punktów: 100

oferta nr 11 – KUBIAK-PONIMASZ KAROLINA, liczba uzyskanych punktów: 76,50

 

Zadanie VIII

udzielanie świadczeń przez technika sterylizacji medycznej, w Centralnej Sterylizatorni przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 

oferta nr 2 – RAWIAK MAJA EDYTA, liczba uzyskanych punktów: 95 pkt

 

Zadanie IX

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitalnych przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 

oferta nr 5 – ĆWIK DAGMARA, liczba uzyskanych punktów: 92 pkt

oferta nr 13 – ROZWADOWSKA-KRECH JUSTYNA, liczba uzyskanych punktów: 95 pkt

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 24 mies. od dnia podpisania.

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

Zadanie V

udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu asystowania do zabiegów endoskopowych w Pracownia Endoskopowej przez wszystkie dni robocze tygodnia w  godzinach funkcjonowania Pracowni oraz  pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń z zakresu asystowania do zabiegów endoskopowych w Pracownia Endoskopowej przez wszystkie dni wolne od pracy, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

Zadanie VI

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu uprawnień położnej środowiskowej przez wszystkie dni robocze tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

Zadanie VII

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Przychodni Specjalistycznej, przez wszystkie dni robocze tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

W związku z brakiem ofert zadanie IV, V, VI i  VII zostały unieważnione.

 


Komendant

 płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

 

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenia M 12 2024
2. SWKO M  12 2024
3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty M 12 2024
4. Załącznik nr 2 –  Wzór umowy M 12 2024 – kontrakt pielęgniarka Zadanie I, II, III,IV,V, VI, VII
5. Załącznik nr 3 –  Wzór umowy M 12 2024 – zlecenie pielęgniarka Zadanie I, II, III,IV,V, VI, VII
6. Załącznik nr 4 – Wzór umowy M 12 2024 - kontrakt technik sterylizacji med. Zadanie VIII
7. Załącznik nr 5 –  Wzór umowy M 12 2024 - zlecenie technik sterylizacji med. Zadanie VIII
8. Załącznik nr 6 –  Wzór umowy M 12 2024 - kontrakt ratownik medyczny zadanie IX
9. Załącznik nr 7 –  Wzór umowy M 12 2024 - zlecenie ratownik medyczny zadanie IX
10. Zał. do umowy  Zakres zadań - pielęgniarka AiIT- zadanie I
11. Zał. do umowy  Zakres zadań - pielęgniarka Blok Operacyjny - zadanie II
12. Zał. do umowy  Zakres zadań - położna  POZ - zadanie VI
13. Zał. do umowy  Zakres zadań - ratownik Izba Przyjęć - zadanie IX
14. Zał. do umowy  Zakres zadań - pielęgniarka przychodnia - zadanie VII
15. Zał. do umowy  Zakres zadań - pielęgniarka zadanie III,IV,V
16. Zał. do umowy  Zakres zadań - technik sterylizacji zadanie VIII

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2024-06-11, :14:40:31

Czas modyfikacji: 2024-07-05, :15:57:27

Ilość odsłon: 30