Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki,ratowników, opiekunów med. M/1/11/2019

termin składania ofert:

07.02.2019.

Pliki

Znak sprawy: M/1/11/2019                                                                                                        Szczecin, dnia 30.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

  1. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 261 455 800, fax. 261 455 802

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych:

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć (z wyłączeniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloków operacyjnych), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w Pracowni Uroendoskopii przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 

 Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 

Zadanie V

udzielanie świadczeń pielęgniarskich z zakresu asystowania do zabiegów endoskopowych w Pracowni Endoskopowej oraz pozostawanie w gotowości przez wszystkie dni wolne od pracy, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

a/ Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

b/ Umowa zostanie zawarta na okres 24 mies.

  1. Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing, w godz.9.30 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 261 455 988, do dnia 19.12.2018r. i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.
  2. Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do 07.02.2019r.  do godz. 10.00.
  3. Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, Pokój Naczelnej Pielęgniarki, do 07.02.2019r. do godz. 10.30.
  4. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 14 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
  5. Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.
  6. Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.                                                      

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof  PIETRASZKO

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2019-01-30, :13:48:11

Czas modyfikacji: 2019-01-30, :13:54:26

Ilość odsłon: 717