Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki,ratowników, opiekunów med. M/11/11/2018

termin składania ofert:

19.12.2018.

Pliki

Szczecin, 21.12.2018r.

     Znak sprawy: M/11/11/2018

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć (z wyłączeniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloków operacyjnych), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 1 –  Marta Olender

Oferta nr 5 –  Krystyna Drózd

Oferta nr 6 – Ludmiła Rozwarska

Oferta nr 8 – Maria Popławska

Oferta nr 9 – Violetta Chalaba-Szulgo

Oferta nr 10 – Maciej Pszczoła

Oferta nr 15 – Małgorzata Radecka

Oferta nr 16 – Natalia Brzozowa

Oferta nr 17 – Agata Dereń  

 

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu  pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz blokach operacyjnych, przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 11 – Anna Kliczkowska

 

Zadanie IV

udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Przychodni Specjalistycznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 4 – Krystyna Giruć

Zadanie V

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Oferta nr 12 –  Krzysztof  Lipiec

Oferta nr 13 –  Paweł Blachura

 

Zadanie VI

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w oddziałach przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Oferta nr 2 – Wiesława Garlej

Oferta nr 3 – Barbara Kozak

Oferta nr 7 – Joanna Patyk

Oferta nr 14 – Przemysław Jagieła

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w zintegrowanym bloku operacyjnym i salach operacyjnych, przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

Zadanie VI

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w oddziałach przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

 

Zadania unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof  PIETRASZKO

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2018-12-10, :14:29:39

Czas modyfikacji: 2018-12-21, :14:11:24

Ilość odsłon: 927