Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/ratowników/opiekunów med. M/5/14/2020

termin składania ofert:

16.07.2020.

Pliki

                               Szczecin, 22.07.2020r.

     Znak sprawy: M/5/14/2020

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 Oferta nr 1 –  Aneta Bilska

Oferta nr 6 –  Edyta Kraszewska

Oferta nr 11 –  Marta Borzyskowska

Oferta nr 13 –  Teresa Czarnecka

Oferta nr 14 –  Kamila Depa

Oferta nr 18 – Gabriela Parobiec

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oraz Zintegrowanym Bloku Operacyjnym, przez wszystkie dni tygodnia w godzinach 7:30- 15:30, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Oferta nr 2 –  Arleta Perdek

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oraz Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 Oferta nr 2 –  Arleta Perdek

Oferta nr 3 –  Elżbieta Wrona

Oferta nr 8 – Edyta Kolarz

Oferta nr 9 –  Mirosław Pawłowski

 

Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w Oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć (z wyłączeniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloków operacyjnych), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 

Oferta nr 4 –  Elżbieta Plucińska

Oferta nr 5 –  Anna Cehak

Oferta nr 10 –  Katarzyna Parnicka

Oferta nr 17 –  Jolanta Fabianowicz

 Zadanie V

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Oferta nr 15 –  Adriana Surma

 

Zadanie VII

udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Przychodni Specjalistycznej przez wszystkie dni robocze, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Oferta nr 7 –  Teresa Cuda

 

Zadanie VIII

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu asystowania do zabiegów endoskopowych w Pracowni Endoskopowej przez wszystkie dni robocze w godzinach funkcjonowania Pracowni, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Oferta nr 12  –  Barbara Peitler 

 

Zadanie IX

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu asystowania do zabiegów endoskopowych w Pracowni Endoskopowej oraz pozostawanie w gotowości przez wszystkie dni wolne od pracy (weekendy, święta), zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Oferta nr 12  –  Barbara Peitler 

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Zadanie VI

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w oddziale Chorób Wewnętrznych i/lub Ortopedii i Traumatologii Narządu ruchu przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 Zadanie zostaje unieważnione ponieważ kwota jedynej złożonej oferty przekracza wartość szacunkową jaką Udzielający zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 
        KOMENDANT

                                 

                                                                                  wz. ppłk mgr inż. Krzysztof JURKOWSKI       

 


 

Pliki do pobrania:

  1. informacja o modyfikacji Zadania III M 5 14 2020
  2. ogloszenie M 5 14 2020 -- po modyfikacji
  3. SWKO M 5 14 2020 po modyfikacji
  4. zalacznik nr 1- formularz oferty M 5 14 2020 -- po modyfikacji
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2020-06-26, :14:02:45

Czas modyfikacji: 2020-07-23, :09:17:32

Ilość odsłon: 897