Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/ratowników/opiekunów med./techników sterylizacji M/11/14/2020

termin składania ofert:

18.12.2020.

Pliki

                                                                                 Szczecin, 21.12.2020r.

     Znak sprawy: M/11/14/2020

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 13 –  Anna Kliczkowska


 Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć (z wyłączeniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloków operacyjnych), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 2 –  Beata Grabowska

Oferta nr 4 –  Małgorzata Radecka

Oferta nr 7 –  Iwona Mieczkowska

Oferta nr 9 –  Janina Wysocka

Oferta nr 10 –  Maria Popławska

Oferta nr 12 –  Teresa Kusyk

Oferta nr 14 –  Ludmiła Rozwarska

 

Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

Oferta nr 1 –  Paweł Blachura

Oferta nr 3 –  Anna Kaczyńska

Oferta nr 5 –  Paweł Witkowski

 

Zadanie VI

udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Przychodni Specjalistycznej przez wszystkie dni robocze, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 8 –  Honorata Biegańska

Oferta nr 11 –  Krystyna Giruć

 

Zadanie VII

udzielanie świadczeń z zakresu sterylizacji medycznej przez technika sterylizacji/operatora urządzeń ciśnieniowych w Centralnej Sterylizatornii przez wszystkie dni robocze, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 6 –  Małgorzata Szymańska

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na 24 mies.

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oraz Zintegrowanym Bloku Operacyjnym, przez wszystkie dni tygodnia w godzinach 7:30- 15:00, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

brak ofert

 

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w oddziale Chorób Wewnętrznych i/lub Ortopedii i Traumatologii Narządu ruchu przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

brak ofert

 

Zadanie II i V zostają unieważnione ponieważ nie wpłynęły żadne oferty.

 

   

                                                                                       KOMENDANT

                                                                                   płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO     

 

 
 

 

Pliki do pobrania:

  1. ogloszenie M 11 14 2020
  2. SWKO M 11 14 2020
  3. zalacznik nr 1 - formularz oferty M 11 14 2020
  4. ogłoszenie M 11 14 2020 — po zmianach 07.12.2020
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2020-12-04, :14:07:08

Czas modyfikacji: 2020-12-21, :15:33:46

Ilość odsłon: 636