Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, techników sterylizacji M/14/19/2023

termin składania ofert:

23.10.2023.

Pliki

                               Szczecin, 24.10.2023r. 

Znak sprawy: M/14/19/2023

Sprawa: Marketing.5330.1.14.2023

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY ZŁOŻONE :

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy                          w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 3 – PAROBIEC GABRIELA

oferta nr 4 – CZARNECKA TERESA

oferta nr 5 – BORZYSKOWSKA MARTA

 

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy                        w Oddziałach Szpitalnych (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 2  – JANOWSKA ALEKSANDRA

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń przez technika sterylizacji medycznej, w Centralnej Sterylizatorni przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 1  – BAŃKOWSKA RENATA

 

OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy                          w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 3 – PAROBIEC GABRIELA, liczba uzyskanych punktów: 75

oferta nr 4 – CZARNECKA TERESA, liczba uzyskanych punktów: 70

oferta nr 5 – BORZYSKOWSKA MARTA, liczba uzyskanych punktów: 60

 

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy                        w Oddziałach Szpitalnych (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 2 – JANOWSKA ALEKSANDRA, liczba uzyskanych punktów: 80

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń przez technika sterylizacji medycznej, w Centralnej Sterylizatorni przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 1  – BAŃKOWSKA RENATA, liczba uzyskanych punktów: 85

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 24 mies. od dnia podpisania.

                                                                                                    Komendant

                                                                                   płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie o konkursie M 14/19/2023
2. SWKO M 14 19 2023
3. Załącznik nr 1  Formularz oferty M 14/19/2023
4. Załącznik nr 2 Projekt umowy - kontrakt
5. Załącznik nr 3 Projekt umowy - zlecenie


Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-10-16, :15:12:29

Czas modyfikacji: 2023-11-03, :14:38:37

Ilość odsłon: 220