Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników i opiekunów med. M/7/11/2018

termin składania ofert:

04.09.2018.

Pliki

Znak sprawy: M/7/11/2018                                                                                    Szczecin, dnia 23.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 

 1. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

  109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

  ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

  tel. 261 455 800, fax. 261 455 802

 2. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych:

  Zadanie I

  udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

  Zadanie II

  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu i oddziale wewnętrznym przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

  a/ Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

b/ Umowa zostanie zawarta na okres 24 mies.

 1. Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing, w godz.8.30 – 14.00, od poniedziałku do piątku, tel. 261 455 988, do dnia 04.09.2018r. i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.

 2. Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do 04.092018r.  do godz. 10.00.

 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, Pokój Naczelnej Pielęgniarki, 04.09.2018r. do godz. 10.30.

 4. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 14 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 5. Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 6. Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

  Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.                                                       

   

  KOMENDANT

   płk mgr inż. Krzysztof  PIETRASZKO

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2018-08-23, :15:44:07

Czas modyfikacji: 2018-08-23, :15:50:49

Ilość odsłon: 616