Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników, opiekunów med. i pielęgniarki M/8/11/2018

termin składania ofert:

28.09.2018.

Pliki

                    Szczecin, 28.09.2018r.

        Znak sprawy: M/8/11/2018

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu i oddziale wewnętrznym przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

 Oferta nr 1 –  Ewelina Hartka-Sapkowska,

 

Z powyższym oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta zadanie zostało unieważnione.

 Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć (z wyłączeniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloków operacyjnych), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta zadanie zostało unieważnione.

              

 

KOMENDANT

 płk mgr inż. Krzysztof  PIETRASZKO

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2018-09-21, :10:51:55

Czas modyfikacji: 2018-10-02, :09:10:55

Ilość odsłon: 754