Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Medycyny Nuklearnej, Poradni chirurgicznej, Poradni gin-poł, pełnienie dyżurów oraz w zakresie onkologii M/28/18/2022

termin składania ofert:

23.12.2022.

Pliki

 Znak sprawy: M/28/18/2022                                                                  Szczecin, 27.12.2022r.

Marketing.5330.3.10.2022

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert :

 OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pracowni Medycyny Nuklearnej oraz koordynowanie pracą Pracowni zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 2 – Iwona Kozłowska

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni chirurgicznej oraz udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 3 – Robert Salamon

 

Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć oraz pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Szpitalnych

oferta nr 1 – Łukasz Kula

 

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w  zakresie onkologii klinicznej – udział w konsyliach w ramach szybkiej terapii onkologicznej (pakiet  onkologiczny)

oferta nr 4 – Violetta Sulżyc- Bielicka 

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Poradni Ginekologiczno-Położniczej, udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala, udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez  Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

 Zadanie III zostało unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.


 

 

Komendant

 płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1. Ogłoszenie o konkursie M 28 18 2022.

2. SWKO M  28 18  2022.

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 28 18 2022.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-12-16, :09:42:45

Czas modyfikacji: 2023-01-25, :16:46:02

Ilość odsłon: 207