Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Stomatologicznej M/22/20/2023

termin składania ofert:

29.12.2023.

Pliki

                               Szczecin, 17.01.2024r. 


Znak sprawy: M/ 22/20/2023

Sprawa: Marketing.5330.1.22.2023

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert, którego przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie protetyki stomatologicznej w Przychodni Stomatologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń, w szczególności:

1/ udzielanie świadczeń w zakresie protetyki stomatologicznej

2/ kierowania pracą Przychodni Stomatologicznej

3/ udzielanie usług komercyjnych zgodnie z cennikiem usług medycznych 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

4/ udzielanie konsultacji stomatologicznych oraz sporządzanie orzeczeń lub opinii na rzecz RWKL i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia

 

OFERTY ZŁOŻONE :

 

Oferta nr 1 –  Małgorzata MAJEWSKA-DZIADOSZ

 

OFERTY WYBRANE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE :

 

Oferta nr 1 –  Małgorzata MAJEWSKA-DZIADOSZ,  liczba uzyskanych punktów: 100

 

Z powyższym Oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

 

                                                   KOMENDANT

                                                       płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie M 22 20 2023
2. SWKO M 22 20 2023
3. Załącznik nr 1 - formularz oferty M 22 20 2023
4. Załącznik nr 2 - Wzór umowy M 22 20 2023

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-12-22, :12:19:13

Czas modyfikacji: 2024-03-05, :14:49:05

Ilość odsłon: 74