Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz otolaryngologii M/6/19/2023

termin składania ofert:

21.04.2023.

Pliki

Znak sprawy: M / 6 / 19 /2023                                                               Szczecin, 24.04.2023r.

Sprawa Marketing. 5330.1.6.2023                  

 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert, którego przedmiotem jest udzielanie przez zorganizowany przez Przyjmującego Zamówienie zespół lekarzy i pielęgniarek świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz otolaryngologii, w tym:

1/ udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Pododdziałem Otolaryngologicznym oraz udzielanie konsultacji pacjentom innych Oddziałów Szpitala i Izby Przyjęć Szpitala;

2/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Przychodni Specjalistycznej:

a/ Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej;

b/ Poradnia Otolaryngologiczna;

3/ udzielanie konsultacji przez lekarzy na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, medycyny pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia:

a/ w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

b/ w zakresie otolaryngologii

 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

  • oferta nr 1

lekarz koordynujący– lek. Piotr Burszewski - specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

lekarz – dr n. med. Marta Markowska - specjalistka w dziedzinie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

lekarz – dr n. med. Andrzej Dałek - specjalista w dziedzinie otolaryngologii

lekarz – lek. Hubert Łopiński - specjalista w dziedzinie otolaryngologii

lekarz – dr n. med. Paweł Dec - specjalista chirurgii ogólnej, europejski specjalista chirurgii ręki

lekarz – dr n. med. Fabian Urban - specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

lekarz – lek. Kaja Kaczyńska - specjalistka w dziedzinie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

lekarz – dr n. med. Jerzy Szyndel - specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej

lekarz – lek. dent. Adam Jaworski - specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej

lekarz – dr n. med. Anna Krasnoborska-Nowicka - specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

 

 Komendant

 płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

1. Ogłoszenie o konkursie M 6 19 2023

2. SWKO M 6 19 2023

3. Zalacznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty M 6 19 2023

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-04-18, :08:39:23

Czas modyfikacji: 2023-05-10, :09:30:49

Ilość odsłon: 427