Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii M/1/18/2023

termin składania ofert:

17.02.2023.

Pliki

                                                                              Szczecin, 22.02.2023r.

Marketing.5330.1.1.2023

 Znak sprawy: M/1/18/2023

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert, którego przedmiotem jest udzielanie przez zorganizowany przez Przyjmującego Zamówienie zespół lekarzy i pielęgniarek świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, w tym:

1/ udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w Oddziale Kardiologicznym oraz udzielanie konsultacji pacjentom innych Oddziałów Szpitala i Izby Przyjęć Szpitala;

2/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej Przychodni Specjalistycznej;

3/ udzielanie konsultacji przez lekarzy na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia

 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

  • oferta nr 1

lekarz koordynujący  – lek. Ryszard RZEUSKI- specjalista w dziedzinie kardiologii

lekarz – lek. Sławomir SZABOWSKI- specjalista w dziedzinie kardiologii

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 
 

Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

Pliki:

1. Ogłoszenie o konkursie M 1 18 2023

2. SWKO M 1 18 2023

3. Zalacznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty M 1 18 2023

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-02-13, :14:08:38

Czas modyfikacji: 2023-02-27, :15:42:18

Ilość odsłon: 78