Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ, w oddziale rehabilitacji, dyżury lekarskie w Izbie Przyjęć i oddziałach, w o. chirurgii plast, w o. dermatologicznym M/16/17/2022

termin składania ofert:

28.07.2022.

Pliki

            Znak sprawy: M/16/17/2022                                                                                             

Szczecin, 29.07.2022r.    

OGŁOSZENIE WYNIKÓW cz. 1

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie POZ Przychodni specjalistycznej zgodnie ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych

  • oferta nr 5 – Ryszard Moder

 Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych  oraz pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Szpitalnych

  • oferta nr 1 – Serhiy Kryvosheyev

 Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii plastycznej w oddziale Chirurgii Plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala oraz na rzecz RWKL, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia

  • oferta nr 2 – Marta Markowska
  • oferta nr 3 – Piotr Burszewski

 Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie dermatologii w oddziale Dermatologicznym oraz udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala

  • oferta nr 6 – Andrzej Różański

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 36 mies.

W związku z przesunięciem terminu negocjacji z oferentami, termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie I i III zostaje przedłużony do dnia 31.08.2022r.

 z upoważnienia Komendanta 

ppłk mgr  farm. Jacek SYPKO

             Szczecin, 31.08.2022r.   

  Znak sprawy: M/16/17/2022

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW cz. 2

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

 OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie POZ Przychodni specjalistycznej zgodnie ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych

  • oferta nr 1 – Serhiy Kryvosheyev

 Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji w oddziale Rehabilitacji

  • oraz udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala
  • oferta nr 4 – Piotr Madoń

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

 

Komendant

  płk mgr  Krzysztof JURKOWSKI

 

1. Informacja o modyfikacji zal nr 1   M 16 17 2022

2. ogloszenie o konkursie M 16 17 2022 po modyfikacji

3. SWKO M 16 17 2022 po modyfikacji

4. zalacznik nr 1 - Formularz oferty M   16 17  2022 po modyfikacji

5. ogloszenie o konkursie M 16 17 2022

6. SWKO M 16 17 2022

7. zalacznik nr 1 - Formularz oferty M   16 17  2022


Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-07-20, :15:00:57

Czas modyfikacji: 2022-08-31, :15:27:38

Ilość odsłon: 263