Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa med. znak sprawy M/1/9/2017

termin składania ofert:

19.01.2017.

Pliki

          Szczecin, dnia 20.01.2017r.

  Znak sprawy: M/1/9/2017

 

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

w zakresie  Ratownictwa Medycznego

 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym konkursie zostały złożone następujące oferty:

 Oferta nr 1  – Józef Niedźwiecki

 W związku z tym, że w konkursie została złożona jedna oferta, której wartość  przewyższa kwotę którą Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania konkurs został unieważniony.

   

KOMENDANT

 cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2017-01-11, :15:38:32

Czas modyfikacji: 2017-01-25, :08:42:36

Ilość odsłon: 933