Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa med. znak sprawy M/3/ 9/2017

termin składania ofert:

20.02.2017.

Pliki

          Szczecin, dnia 21.02.2017r.

  Znak sprawy: M/3/9/2017

    

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

w zakresie  Ratownictwa Medycznego

 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym konkursie została wybrana jako najkorzystniejsza następująca oferta:

 Oferta nr 1  – Krystyna Jaruga

 Z oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie świadczeń

   

KOMENDANT

 cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2017-02-06, :12:10:58

Czas modyfikacji: 2017-02-22, :15:27:33

Ilość odsłon: 822