Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich i ratownictwa med. M/6/16/2022

termin składania ofert:

12.04.2022.

Pliki

Szczecin, 19.04.2022r.    

Znak sprawy: M/6/16/2022

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE :

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 6 – Dominika Pełnikowska

oferta nr 13 – Edyta Kraszewska

oferta nr 14 – Jakub Tomasiak 

 

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 2 – Edyta Kolarz

oferta nr 4 – Mirosław Pawłowski

oferta nr 5 – Elżbieta Grażyna Wrona

 

Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Izbie Przyjęć, przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 12 – Edyta Łubieszko

 

Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach szpitalnych (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 7 – Danuta Dębiec

oferta nr 8 – Krzysztof Kołodziejak

oferta nr 9 – Barbara Stejka

oferta nr 10 – Grażyna Proch

oferta nr 12 – Edyta Łubieszko

oferta nr 15 – Monika Brona

oferta nr 16 – Małgorzata Łudczak

oferta nr 17 – Patrycja Brzozowska

oferta nr 18 – Oktawia Pilecka

 

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu asystowania do zabiegów endoskopowych w Pracowni Endoskopowej przez wszystkie dni robocze w godzinach funkcjonowania Pracowni oraz pozostawanie w gotowości przez wszystkie dni wolne od pracy, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 1 – Edyta Kolarz

 

Zadanie VI

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

oferta nr 3 – Norbert Tomasz Ptaszyński

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na 24 mies.

 

OFERTY ODRZUCONE PO NEGOCJACJACH:

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

oferta nr 11 – Anna Maria Kliczkowska

W związku z tym, że kwota oferty  po negocjacjach została utrzymana i przekroczyła kwotę jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadań oferta nie została wybrana.

 

 Komendant

 płk mgr Krzysztof JURKOWSKI1. ogloszenie o konkursie M 6 16 2022
2. SWKO M 6 16 2022
3. Zalacznik nr 1 do SWKO M 6 16 2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-04-01, :08:36:04

Czas modyfikacji: 2022-04-20, :08:49:01

Ilość odsłon: 493