Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich i ratownictwa med. znak sprawy- M/5/7/2015

termin składania ofert:

28.09.2015.

Pliki

Znak sprawy: M/5/7/2015                                                                    Szczecin, dnia 29.09.2015r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH  I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym konkursie wybrano jako najkorzystniejsze, oferty złożone przez Oferentów:

 Zadanie I

Oferta nr 3 –Beata Włodarczyk - uzyskała  136,40 pkt

Oferta nr 4 – Marta Olender – uzyskała   145 pkt

 Z oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich.

 Zadanie IV

 Oferta nr 1 – Krzysztof Woźniak - uzyskał  125 pkt

 Z oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć.

 Zadanie II i III

zostają unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

          

                                                                                     KOMENDANT 

                                                                                       płk mgr Marcin SYGUT

 

 

 

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar
16/09/2015 Ogłoszenie O Konkursie M 5 7 2015 31 Kb
16/09/2015 SWKO M 5 7 2015 124 Kb
16/09/2015 Załącznik Nr 1 Formularz Oferty M 5 7 2015 40 Kb
16/09/2015 Załącznik Nr 2 ANKIETA DO ZLECENIA M 5 7 2015 51 Kb
16/09/2015 Załącznik Nr 3 Wzór Umowy Zadanie I 110 Kb
16/09/2015 Załącznik Nr 4 Wzór Umowy Zadanie II 112 Kb
16/09/2015 Załącznik Nr 5 Wzór Umowy Zadanie III 110 Kb
16/09/2015 Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Ratownik Zadanie IV 106 Kb
16/09/2015 Załącznik Nr 7 Wzór Umowy Zlecenia Ratownik Zadanie IV 78 Kb

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2015-09-16, :11:21:30

Czas modyfikacji: 2015-10-02, :08:53:27

Ilość odsłon: 1095