Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich i ratownictwa medycznego znak sprawy- M/1/7/2016

termin składania ofert:

29.04.2016.

Pliki

Szczecin, dnia 05.05.2016r.

  Znak sprawy: M/1/7/2016

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich i Ratownictwa Medycznego

 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje o wynikach konkursu ofert:

 Zadanie I

 Oferta nr  4 – Violetta Chalaba-Szulgo

 Oferta nr  3 – Sandra Zembrzuska

 Zadanie IV

 Oferta nr  5 – Patrycja Kacprzak

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 Zadanie II i III

zostało unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

    

KOMENDANT

cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar
25/04/2016 Ogłoszenie O Konkursie M 1 7 2016 50 Kb
25/04/2016 SWKO M 1 7 2016 120 Kb
25/04/2016 Załącznik Nr 1 Formularz Oferty M 1 7 2016 49 Kb
25/04/2016 Załącznik Nr 2 ANKIETA DO ZLECENIA 54 Kb
25/04/2016 Załącznik Nr 3 Umowa Zadanie I I II Oddziały 108 Kb
25/04/2016 Załcznik Nr 4 Umowa Zlecenie Zadanie I II I IV Oddziały, Ratownik 76 Kb
25/04/2016 Załącznik Nr 5 Umowa Zadanie III Oiom 108 Kb
25/04/2016 Załącznik Nr 6 Umowa Zlecenie Zadanie III I IV Oiom, Ratownik 74 Kb
25/04/2016 Załącznik Nr 7 Umowa Zadanie IV Ratownik 108 Kb

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2016-04-25, :15:18:51

Czas modyfikacji: 2016-05-05, :14:06:35

Ilość odsłon: 1146