Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich znak sprawy- M/2/5/2014

termin składania ofert:

18.05.2015.

Pliki

 Szczecin, dnia 03.06.2015r.

        Znak sprawy: M/2/6/2015

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH

 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje o wynikach konkursu ofert:

 Zadanie I

 Jako najkorzystniejsze zostały wybrane poniższe oferty:

 Oferta nr 1 – Mariola Górska uzyskała 160 pkt

Oferta nr 4 – Agnieszka Hełma uzyskała 126 pkt

Oferta nr 6 – Mirela Krahel uzyskała 115 pkt

Oferta nr 2 po negocjacji  – Włodzimierz Gaworski uzyskał  109,20 pkt

 Oferty odrzucone na zadanie I:

 W związku z tym, że p. Agnieszka Wyczółkowska w Ofercie nr 3, zaproponowała stawkę za udzielanie świadczeń, która przekraczała stawkę określoną przez Udzielającego Zamówienia, została zaproszona do negocjacji.

Ponieważ p. Agnieszka Wyczółkowska nie złożyła nowej oferty ani oświadczenia               o utrzymaniu ceny, Jej oferta została odrzucona.

  Zadanie II

Jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta nr 5 – Monika Antczak, uzyskała 125 pkt.

  Zadanie III

 Zostało unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

z up. Komendanta 

ppłk mgr inż. Zbigniew KOSTRAKIEWICZ

 

 

 

          

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2015-05-08, :15:24:35

Czas modyfikacji: 2015-06-03, :12:06:02

Ilość odsłon: 1175