Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich znak sprawy- M/1/6/2015

termin składania ofert:

08.04.2015.

Pliki

Szczecin, dnia 10.04.2015r.

    Znak sprawy: M/1/6/2015

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym konkursie wybrano jako najkorzystniejsze oferty:

 Zadanie I

Oferta nr 1 – Aleksandra Werra uzyskała 125 pkt

Oferta nr 3 – Antonina Rokita uzyskała 119,20 pkt

 Zadanie II

Oferta nr 4 – Kamila Depa uzyskała 145 pkt

 Zadanie III

Oferta nr 2 – Elżbieta Grażyna Wrona  uzyskała 145 pkt

  Z oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

           Z upoważnienia

                                                                                         Komendanta 109 Szpitala Wojskowego                                                                                                    z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie                                                                                          ppłk mgr inż. Zbigniew KOSTRAKIEWICZ                                       

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2015-03-25, :12:50:38

Czas modyfikacji: 2015-04-10, :14:15:26

Ilość odsłon: 1135